HYPNOTERAPI – TERAPI OG HYPNOSE

Hypnoterapi er en sammentrækning af hypnoseterapi. Det er ganske enkelt terapi, der foregår i hypnose.

Denne artikel forklarer nogle af begreberne og effekten af terapi med hypnose.

Først og fremmest er det vigtigt at vide, at du ikke er væk under hypnose. Dine sanser er stadig i rummet. Mange tror at man mister kontrollen under hypnoterapi, faktisk er det sådan at du får mere kontrol over dig selv end du nogensinde har haft. Det er der artikler om i artikel sektionen, som du finder i bjælken øverst på siden.

Måske oplever du ind imellem, at du reagerer mindre hensigtsmæssigt i en eller flere situationer. En reaktion som virker irrationel, og som du ikke synes der er en grund til at have. Det kan også være at du har vaner, som det er svært at komme af med.

Så kan hypnoterapi være løsningen for dig. Hypnoterapi kan nemlig finde ind til de tanker og sammenkædninger, som du ikke ved – eller ihvertfald ikke er bevidst om, at du har.

hypnoterapeut i roskilde Lisbeth Lysdal

Lisbeth Lysdal

Lisbeth Lysdal har kontor i Fredericia og arbejder med indre rejser, hypnoterapi og coaching. Online og offline.

Hun har arbejdet som terapeut på fuld tid siden 2013. Hun er certificeret gennem "International Association of Counselors and Therapists" (IACT),  Michael Newton Institute og Institute for Quantum Consciousness

Virker det så?

Terapi er en svær at forske i, fordi virkningen på følelsesmæssige temaer altid vil være subjektiv. Når man går i terapi af den ene eller anden form vil de færreste sessioner være ens, så derfor kan det være svært at sammenligne forløb og resultater.
Heldigvis er der lavet nogle undersøgelser, som viser en effekt af hypnoterapi.

Vær opmærksom på, at det i nogle tilfælde er nødvendigt at købe adgang til de videnskabelige artikler.

Et eksempel er denne undersøgelse af effektiviteten af hypnoterapi i forhold til vægttab. De deltagere, der modtog hypnose tabte sig væsentlig mere end kontrolgruppen. Der kunne ikke spores nogen forskel mellem dem, der kun fik sessionerne og dem, der brugte båndede optagelser mellem sessionerne

Hypnoterapi til vægttab – undersøgelse (artiklen er på engelsk)

En anden undersøgelse er foretaget på nervøsitet før operation.

Hypnose reducerer nervøsitet før operation hos voksne

eller denne undersøgelse, der viser at der kan spores en effekt af hypnoterapi til at forbedre resultater inden for sportsverdenen

Forbedret sportspræstation med hypnose

 

Hvad er hypnoterapi

Hypnoterapi er terapi, der foregår under hypnose. Under hypnose, kommer hjernen i en tilstand, hvor den er særlig modtagelig for forandring. I den tilstand er det muligt, at give nye forslag til tanker, følelser og reaktioner. Tilstanden giver også mulighed for at opnå en større forståelse af indre konflikter eller årsager til at gamle mønstre fastholdes. Oplevelsen under hypnoterapi kan sammenlignes med en guidet meditation, hvor der foregår dialog med de ellers ubevidste tanker.

Hypnose bruges ikke som en kur, men som et middel til at skabe et gunstigt miljø at lære i.

Milton Erickson

Psykiater med speciale i medicinsk hypnose og familieterapi

Hvordan foregår hypnoterapi

En session med hypnoterapi indledes med en snak om problemstillingen og hvad der er dit mål – hvilke ændringer du ønsker.

Du vil ofte få en vejledning i hvordan der arbejdes i hypnosen, så du ved hvad der skal ske.

Du får den nødvendige vejledning til at vender dit mentale fokus indad og ind i hypnose tilstanden. Den tilstand vil oftest føles behagelig og afslappet.

Du kan lytte til denne simpel afslapning for at få en ide om oplevelsen af at rette fokus indad.

Rammen for hypnoterapien

Mit udgangspunkt er det terapeutiske arbejde, og den ønskede ændring er det centrale i sessionen.

I hypnose tilstanden arbejdes med det der er aftalt i den indledende samtale. Når det terapeutiske arbejde er lavet, bliver du guidet tilbage til en mere vågen tilstand med udadrettet opmærksomhed. Der vil under hypnoterapien være et minimum af dialog, og du har kontrollen hele vejen. Du kan til enhver tid vælge, at træde ud af trancetilstanden.

Der følges til slut op på trance arbejdet, så du har mulighed for at vende oplevelser og nye erkendelser.

Det er helt naturligt, at der i en hypnoterapi session, som i andre terapi sessioner er tavshedspligt.

Nervøs for hypnose?

Der findes så mange myter og forestillinger om hvad hypnose er og ligeså mange myter om hypnose.

Der findes dog en egentlig definition af hypnose. Den er:

Hypnose er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiveres i en mental fokusering.

Du er ikke væk, når du er i hypnose

Du skal også vide, at i hypnoterapi er du ikke væk. Faktisk er du fuldt bevidst om, alt hvad der sker omkring dig, din opmærksomhed er fokuseret er på det der sker inden i dig. Hypnoterapi giver adgang til dine automatiske reaktioner og mønstre. Alt det du har tillært, som har været hensigtsmæssigt på et tidspunkt. Alt det du ikke tænker på, at du gør. Ikke i store linjer eller i hovedtræk, men i de helt små detaljer.

Et helt konkret og meget fysisk eksempel, som er let at forstå: ” Du dukker hovedet, når der kommer en bold flyvende imod dig.” Det er en automatisk reaktion på en ydre påvirkning, men dit ubevidste styrer alle de små bevægelser, som hver enkelt muskel skal udføre for at gøre det muligt.

 

Vil du sidde eller ligge?

En hypnoterapi session hos mig foregår oftest sidende i den almindelige terapi-opstilling. Det vil sige, at du sidder afslappet i en behagelig stol og har fødderne på gulvet. Der er også mulighed for at ligge behageligt tilbagelænet i en lænestol med fodstøtte. Det er mest i lange sessioner med regression til tidligere liv eller til livet mellem livene, at lænestolen bliver brugt. Hvis du foretrækker det, er den i lokalet og du er velkommen til at vælge den.

Bliver lyden optaget?
Hypnoterapi i forbindelse med basis sessioner optages ikke. De lange sessioner, hvor det primært er dig, der taler bliver optaget. Disse sessioner optages, og man få optagelsen med hjem på en USB, og kan høre den senere. Sessioner med sjælerejser skal bookes som selvstændige sessioner, da de er tidskrævende og kræver forberedelse.
Hvor mange gange?

Hvor mange gange?

Det afhænger helt af dig, din problemstilling og dine ønsker. Rigtig mange har bare brug for et sted mellem 1 og 3 hypnoterapi sessioner, andre har gavn af flere sessioner for at opnå den ønskede ændring. Flere sessioner er relevant når problemstillingen er mere kompleks og derfor skal der bruges flere sessioner på at binde knuderne op.

Du kan læse mere om tidsbestilling og priser på kontaktsiden.

Alt det du ikke tænker over

I hypnoterapi er det altså muligt, at ændre automatiske reaktioner og tanker, som du normalt ikke er opmærksom op at du har. De er bare med til, at styre din reaktion og det, som du rent faktisk gør. Det er egentlig smart, selvom det kan lyde ubehageligt, at du ikke bevidst kan styre det, der sker.

Når du går, så styrer du alle de muskler du har i benet på en gang – og hvis du med din opmærksomhed skulle tænke over hvordan hver eneste muskel skulle flyttes, så ville du hurtigt blive overhalet af den langsommeste snegl.

Det er smart og effektivt, at mennesker kan reagere hurtigt på indtryk udefra. Hvis der kommer en stor glubsk hund løbende imod dig, så er det ganske fornuftigt, at du ikke tænker ret meget, men bare får lukket lågen i en vis fart. En stor vred mand er det godt at komme væk fra. Mormor med slikposen skal hurtigt have et stort smil.

Hypnose er en bevidsthedstilstand – ikke ubevidsthed eller søvn – en bevidsthedstilstand eller en opmærksomhed, hvor der er en tydelig modtagelighed af ideer og forståelser og en øget villighed til at reagere på de ideer.

Milton Erickson

Psykiater med speciale i medicinsk hypnose og familieterapi

Hypnoterapi arbejder med dine ubevidste mønstre

Det er i det ubevidste, at vi lagrer alle de erindringer, som former din måde vi forstår verden på. Alt det vi har oplevet er lagret i hukommelsen, så vi kan hente det frem når det er relevant, at trække på en tidligere erfaring eller reference. Det vi aktivt kan huske og er opmærksomme på et det vi har brug for lige nu. Under hypnose får du adgang til dit ubevidste sind, og alt hvad du indeholder på en sikker og tryk måde.

Der sker masser af ting i vores hjerne, som vi ikke er klar over. Ved hjælp af hypnoterapi er det muligt, at få adgang til dette lager af information om tidligere oplevelser. Det er muligt med hypnoterapi, at ændre fokus i gamle oplevelser, der har gjort at vi har taget ubevidste beslutninger om, at reagere på en bestemt måde i lignende situationer.

Hypnoterapi er arbejde med med årsagen til den adfærd, der er uhensigtsmæssig for dig. Det er ikke altid vigtigt eller hensigtsmæssigt at kende årsagen, og det er muligt at skabe ændringer udelukkende ved at arbejde med konsekvensen af en given tanke, følelse eller reaktion.

De ubevidste reaktioner kan bearbejdes med hypnoterapi

Udgangspunktet er dine ønsker

Ved en hypnoterapi session vil udgangspunktet dog altid være fremadrettet, så der arbejdes udfra dit ønske til fremtiden. Det gælder uanset om ønsket til fremtiden er at komme af med f.eks noget så konkret som flyskræk for at kunne flyve på sommerferie, eller om ønsket er mere glæde, selvværd, bedre relationer eller hvad du nu kunne ønske dig.

“Det, der er bag dig, og det, der er foran dig, blegner i forhold til det, der er inden i dig„

Ralph Waldo Emerson – amerikansk forfatter og filosof

 

Udover muligheden for at arbejde med gamle oplevelser og ændre måden, disse bliver husket og koblet sammen på. Så er der i hypnoterapi mulighed for, at indflette forslag til fremtiden. Det vil sige foreslag til, hvad der skal være i stedet for. Hvilke følelser eller handlinger du ønsker, at foretage. Når der i hypnoterapi plantes forslag til fremtiden skal det selvfølgelig ske efter aftale med dig. I hypnoterapi kan forslag benyttes til, at forstærke det terapeutiske arbejde eller til at plante nye overbevisninger eller måder, at handle på – igen vil det skulle aftales med dig i den samtale, som en hypnoterapi session indledes med.

Det er særlig vigtigt at du i den indledende samtale bruger præcis de ord, du selv anvender om dit problem og ikke forsøger, at fortolke eller omformulere. Da hypnoterapi har større effekt, når de ord der siges under hypnosen stemmer overens med de ord du bruger og tænker.

Hypnoterapi er et effektivt redskab til mental oprydning

Oplever du, at du får de bedste ideer, når du er træt?

Det er forskelligt fra person til person hvor let adgang de har til deres ubevidste. Det er nemlig også her alt det man har lært er lagret. Det som der ikke er brug for lige nu og på dette tidspunkt i livet.

Kvinder på barsel oplever ofte, at de ikke kan huske detaljer fra deres arbejdsopgaver mens de går hjemme. Nogle bliver ligefrem nervøse for om de nogensinde bliver i stand til at klare deres job igen. Det gør de. Under barslen er der bare brug for at de sørger for deres lille nye baby, og når de så er på arbejde igen dukker alle de fakta de har brug for op igen. De har bare været gemt af vejen, så de ikke forstyrrede det nødvendige fokus.

Hypnoterapi kan derfor også bruges til at få adgang til noget man har glemt. Det er også muligt, at få det ubevidste til at komme med den gode ide – som ellers kun kommer lige når man er ved at falde i søvn eller lige når man vågner. De der ideer som du måske senere tænker, hvorfor skrev jeg det ikke ned. Løsningerne, ideerne eller det glemte dukker op på disse tidspunkter fordi den tilstand, man er på vej ind eller ud af søvnen rent fysiologisk er den samme, som den trance, der anvendes i hypnose.

Hypnose, Hypnoterapi og trance

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand med stærkt indre fokus. Det er en tilstand hvor man får adgang til alle de ressourcer og information, der ligger i underbevidstheden fordi den kritiske sans, den logiske rationelle, kontrollerende tanke tilsidesættes for en stund

Hypnoterapi er det forandringsarbejde, der forstærkes ved at bruge hypnose. Dette sker ved, at opmærksomheden rettes indad i stedet for, at være ude på det der sker omkring i rummet omkring dig.

Trancen, som er den tilstand man er i under hypnose, er velkendt for alle mennesker. Vi går ind og ud af trance flere gange i løbet af en almindelig dag. Situationer, hvor man lige er væk et øjeblik. I supermarkedet opdager man måske pludselig, at køen er rykket frem.  Det kan være, at man ser fjernsyn og ikke helt har fulgt med, uden at man er bevidst om, at have foretaget sig noget andet. En samtale, hvor det går op for en, at man da vist ikke lige hørte det sidste der blev sagt. Det at falde i staver.

 

Fundamentet for mit arbejde med hypnoterapi

Mit udgangspunkt og det fundament jeg arbejder med, når du som klient ønsker hypnoterapi er det, der hedder ericksonsk hypnose. Eriksonsk hypnose er udviklet af Milton Erickson, og er en anerkendende, tilladende og støttende hypnose form. Du kan læse meget mere om ophavsmanden til den moderne hypnoterapi Milton Erickson og hans arbejde. Det vil sige, Milton Erickson er ikke ophavsmanden til al hypnoterapi eller hypnose. Den moderne anerkendende og tilladende hypnoterapi med viden om hvordan sproget fungerer er hans fortjeneste. Hypnosen som terapeutisk redskab har været anvendt længe før Milton Erickson. Der er kilder som beskriver brugen af hypnose principper helt tilbage fra det gamle Egypten. Det er meget sandsynligt, at hypnose har været brugt længe før skriftsprog.

I hypnoterapi bruger man en tilstand af stærkt indre fokus. Du har sikkert allerede set denne tilstand hos andre. Det ser ud som om, at blikket er rettet indad og at de ikke er helt til stede.

Hypnoterapi benytter en naturlig tilstand af indre fokus

Hypnoterapi benytter denne helt naturlige tilstand til :

  • at få adgang til for længst glemte oplevelser
  • bringe gemte ressourcer og kompetencer frem
  • få adgang til at opløse gamle traumer
  • bryde vaner
  • o.s.v.

 

Der er tale om en let trance tilstand, som skaber adgang til underbevistheden. Underbevidstheden dømmer ikke, den opgave er overladt til bevidsthedens kritiske sans. I hypnoterapi er du derfor i stand til at se tingene, som de er uden selvkritik. Trancen er ikke dybere end, at bevidstheden stadig er med på sidelinjen, så forandringen bliver en integreret og meningsfuld del af dig.

Sindet er så fornuftigt indrettet, at der ikke bliver lukket op for ting man ikke er klar til at tage imod. Den sikringsmekanisme fungerer stadig under hypnose, når der arbejdes tilladende og anerkendende.Hvis der dukker noget op, der er svært findes der teknikker til at bringe det på afstand og håndtere det.

 

Medicin og andre stoffer

Visse stoffer kan dog påvirke den måde hjernen fungerer på, og det er derfor vigtigt at du oplyser hvis du inden for de sidste 6 måneder før sessioner har taget medicin eller euforiserende stoffer.

 

De vigtigste programmer for menneskelig adfærd er vane og fantasi, og de er langt mere magtfulde end logik og viljestyrke nogensinde vil være.

Paul McKenna

Hypnotisør og adfærdsforsker

Jeg tilbyder tankemassage:

Indre rejser

Hypnoterapi

Samtaleterapi

Coaching