Hypnoterapi – terapi og hypnose

Hypnoterapi eller som nogen siger hypnoseterapi er ganske enkelt terapi, der foregår i hypnose. 

Måske oplever du ind imellem, at du reagerer mindre hensigtsmæssigt i en eller flere situationer. En reaktion som virker irrationel og som du ikke synes du burde have. Det kan også være at du har vaner, som det er svært at komme af med.

Så kan hypnoterapi være løsningen for dig. Hypnoterapi kan nemlig finde ind til de tanker og sammenkædninger, som du ikke ved – eller ihvertfald ikke er bevidst om, at du har.

Hvordan foregår det?

En session med hypnoterapi indledes med en snak om problemstillingen og hvad der er dit mål – hvilke ændringer du ønsker.

 

Du sidder op og vender fokus indad og lader dig guide til en behagelig afslappet tilstand og ud på en indre rejse i din underbevidsthed, og tilbage igen til normal bevidsthed. Der vil under trancen være et minimum af dialog og det dig, der har kontrollen. Du kan til enhver tid vælge, at træde ud af trancetilstanden.

 

Der følges til slut op på trance arbejdet, så du har mulighed for at vende oplevelser og nye erkendelser.

 

Det er helt naturligt, at der i en hypnoterapi session, som i andre terapi sessioner er tavshedspligt. En hypnoterapi session hos mig foregår siddende. Det vil sige, at man sidder afslappet i en behagelig stol og har fødderne på gulvet. Det er kun i lange sessioner med regression til tidligere liv eller til mellem liv, at jeg har en briks som man kan ligge på. Disse sessioner optages, og man få optagelsen med hjem på en USB, og kan høre den igennem senere. Disse sessioner med sjælerejser laver jeg kun hvis man beder om det. Mit udgangspunkt er det terapeutiske arbejde og den ønskede ændring er det centrale i sessionen.

 

Hvor mange gange?

Det afhænger helt af dig, din problemstilling og dine ønsker. Rigtig mange har bare brug for en session andre for flere. For nogle er det nødvendigt med en enkelt session med hypnoterapi for at opnå den ændring de ønsker. For andre er det nødvendigt med flere gange fordi, at problemstillingen er mere kompleks og derfor skal der bruges flere sessioner på at binde knuderne op.

 

Du kan læse mere om tidsbestilling og priser på siden kontakt

 

 

Nervøs for hypnose?

Der findes så mange myter og forestillinger om hvad hypnose er og ligeså mange myter om hypnose.

Du skal også vide, at i hypnoterapi er du ikke væk. Faktisk er du fuldt bevidst om, alt hvad der sker omkring dig, men dit fokus er på det der sker inden i dig. Hypnoterapi giver adgang til dine automatiske reaktioner og mønstre. Alt det du har tillært, som har været hensigtsmæssigt på et tidspunkt. Alt det du ikke tænker på, at du gør. Ikke i store linjer eller i hovedtræk, men i de helt små detaljer. Et helt konkret og meget fysisk eksempel, som er let at forstå: ” Du dukker hovedet, når der kommer en bold flyvende imod dig.” Det er en automatisk reaktion på en ydre påvirkning, men dit ubevidste styrer alle de små bevægelser, som hver enkelt muskel skal udføre for at gøre det muligt.

I hypnoterapi er det altså muligt, at ændre automatiske reaktioner og tanker, som du slet ikke ved du har. De er bare med til, at styre din reaktion og det, som du rent faktisk gør. Det er faktisk smart, selvom det kan lyde ubehageligt, at du ikke bevidst kan styre det, der sker. Når du går, så styrer du alle de muskler du har i benet på en gang – og hvis du bevidst skulle tænke over hvordan hver eneste muskel skulle flyttes, så ville du hurtigt blive overhalet af den langsommeste snegl. 

Hypnoterapi arbejder med de handlinger vi ikke er bevidste om

I hypnoterapi arbejdes med dine automatiske reaktioner.

Det er rigtig smart, at mennesker kan reagere hurtigt på indtryk udefra. Hvis der kommer en stor glubsk hund løbende imod dig, så er det ganske fornuftigt, at du ikke tænker ret meget, men bare får lukket lågen i en vis fart. En stor vred mand er det smart at komme væk fra. Mormor med slikposen skal hurtigt have et stort smil.

Hypnoterapi arbejder med dine ubevidste mønstre.

Det er i det ubevidste, at vi lagrer alle de erindringer, som vi er lavet af. Alt det vi har oplevet er lagret inde i det ubevidste. Der sker masser af ting i vores hjerne, som vi ikke er klar over. Ved hjælp af hypnoterapi er det muligt, at få adgang til dette lager af information om tidligere oplevelser. Det er muligt med hypnoterapi, at ændre fokus gamle oplevelser, der har gjort at vi har taget ubevidste beslutninger om, at reagere på en bestemt måde i lignende situationer. Hypnoterapi er arbejde med med årsagen til den adfærd, der er uhensigtsmæssig for dig. Ved en hypnoterapi session vil udgangspunktet dog altid være fremadrettet, så der arbejdes udfra dit ønske til fremtiden. Det gælder uanset om ønsket til fremtiden er at komme af med f.eks noget så konkret som flyskræk for at kunne flyve på sommerferie, eller om ønsket er mere glæde, selvværd, bedre relationer eller hvad du nu kunne ønske dig.

 

“Det, der er bag dig, og det, der er foran dig, blegner i forhold til det, der er inden i dig„

Ralph Waldo Emmerson

Hypnoterapi giver adgang til de dele, der skaber sammenhæng

I hypnoterapi arbejdes med de dele af din hjerne, som du ikke kan styre med din logik eller vilje

 

Udover muligheden for at arbejde med gamle oplevelser og ændre måden, disse bliver husket og koblet sammen på. Så er der i hypnoterapi mulighed for, at indflette forslag til fremtiden. Det vil sige foreslag til, hvad der skal være i stedet for. Hvilke følelser eller handlinger du ønsker, at foretage. Når der i hypnoterapi plantes forslag til fremtiden skal det selvfølgelig ske efter aftale med dig. I hypnoterapi kan forslag benyttes til, at forstærke det terapeutiske arbejde eller til at plante nye overbevisninger eller måder, at handle på – igen vil det skulle aftales med dig i den samtale, som en hypnoterapi session indledes med.

 

Det er særlig vigtigt at du i denne indledende samtale bruger præcis de ord, du selv anvender om dit problem og ikke forsøger, at fortolke eller omformulere. Da hypnoterapi kun virker, når de ord der siges under hypnosen stemmer overens med de ord du bruger og tænker.

 

 

Oplever du, at du får de bedste ideer, når du er træt?

Det er forskelligt fra person til person hvor let adgang de har til deres ubevidste. Det er nemlig også her alt det man har lært er lagret – det vil sige. Det som der ikke er brug for lige nu og på dette tidspunkt i livet. Kvinder på barsel oplever ofte, at de ikke kan huske detaljer fra deres arbejdsopgaver mens de går hjemme. Nogle bliver ligefrem nervøse for om de nogensinde bliver i stand til at klare deres job igen. Det gør de. Under barslen er der bare brug for at de sørger for deres lille nye baby, og når de så er på arbejde igen dukker alle de fakta de har brug for op igen. De har bare været gemt af vejen, så de ikke forstyrrede det nødvendige fokus.

 

Hypnoterapi kan derfor også bruges til at få adgang til noget man har glemt. Det er også muligt, at få det ubevidste til at komme med den gode ide – som ellers kun kommer lige når man er ved at falde i søvn eller lige når man vågner. De der ideer som du måske senere tænker, hvorfor skrev jeg det ikke ned. Løsningerne, ideerne eller det glemte dukker op på disse tidspunkter fordi den tilstand, man er på vej ind eller ud af søvnen er den samme, som den trance, der anvendes i hypnose.

 

Hypnose, Hypnoterapi og trance

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand med stærkt indre fokus. Det er en tilstand hvor man får adgang til alle de ressourcer og information, der ligger i underbevidstheden.

 

Opmærksomheden rettes indad i hypnoterapi

I hypnoterapi er du i en tilstand, hvor opmærksomheden er rettet indad. Det kan ses i øjnene, at du ikke er helt tilstede.

 

Hypnoterapi er det forandringsarbejde, der forstærkes ved at bruge hypnose. Dette sker ved, at opmærksomheden rettes indad i stedet for, at være ude på det der sker omkring i rummet omkring dig.

 

Trancen, som er den tilstand man er i under hypnose, er velkendt for alle mennesker. Vi går ind og ud af trance flere gange i løbet af en almindelig dag. Situationer, hvor man lige er væk et øjeblik. I supermarkedet opdager man måske pludselig, at køen er rykket frem.  Det kan være, at man ser fjernsyn og ikke helt har fulgt med, uden at man er bevidst om, at have foretaget sig noget andet. En samtale, hvor det går op for en, at man da vist ikke lige hørte det sidste der blev sagt. Det at falde i staver.

 

 

Fundamentet for mit arbejde med hypnoterapi

Mit udgangspunkt og det fundament jeg arbejder med, når du som klient ønsker hypnoterapi  er det, der hedder ericksonsk hypnose. Eriksonsk hypnose er udviklet af Milton Erickson, og er en anerkendende, tilladende og støttende hypnose form. Du kan læse meget mere om ophavsmanden til hypnoterapi Milton Erickson og hans arbejde. Det vil sige, Milton Erickson er ikke ophavsmanden til al hypnoterapi. Den moderne anderkendende og tilladende hypnoterapi er hans fortjeneste. Før Milton Erickson blev hypnose anvendt som terapeutisk redskab, men mere uden forståelsen for sprogets betydning. De tidligere former for hypnoterapi byggede meget på det, man ser i tegne film og karikaturer. Penduler og de klassiske snurrende øjne.

 

 

Hypnoterapi benytter en naturlig tilstand af indre fokus

Hypnoterapi benytter denne helt naturlige tilstand til :at få adgang til for længst glemte oplevelser, bringe gemte ressourcer og kompetencer frem, få adgang til gamle traumer, bryde vaner o.s.v.

 

Der er tale om en let trance tilstand, som skaber adgang til underbevistheden. Underbevidstheden dømmer ikke, derfor er man i hypnoterapi i stand til at se tingene som de er uden selvkritik. Trancen er ikke dybere end, at bevidstheden hele tiden er med, så forandringen bliver en integreret del af dig.

 

Sindet er så fornuftigt indrettet, at der ikke heller ikke i hypnose bliver lukket op for ting man ikke er klar til at tage imod. Hvis der dukker noget op, der er svært findes der teknikker til at bringe det på afstand og håndtere det.

 

Du kan finde information om tidsbestilling og priser under kontakt og priser eller booke tid online lige nu.
Modtag guide til drømmetydning - klik her
Luk