REGRESSIONSTERAPI

Regressionsterapi

 

Regressionsterapi er arbejde med fortiden – din fortid.  I regressionsterapi har du mulighed for at arbejde dig tilbage gennem tiden, og kan dermed opleve situationer fra tidligere med nye øjne – Det er muligt for dig, at opleve situationen set udefra, så du ikke bliver bragt helt ind i den måske ubehagelige situation, som der arbejdes med. Når du oplever situationen fra tidligere igen, så har du den bevidsthed, erfaring og viden med, som du har nu.

I regressionsterapi arbejdes med barndommen eller tidligere liv

Mange opfatter regressionsterapi, som udelukkende arbejde med tidligere liv. Denne side handler kun om regression til begivenheder i dette liv. Hvis du er interesseret i tidligere liv – så kan du læse mere her: Regression til tidligere liv.

Måske er du lidt usikker på regressionsterapi, simpelthen fordi du er nervøse for hvad du kommer til at opleve. Den følelse eller overbevisning du har påvirker dig måske så meget, at du har en forestilling om at der må være sket noget rigtig ubehageligt og grimt, siden den er opstået. Det jeg oplever, når jeg har klienter i regressionsterapi er, at det sjældent er voldsomme begivenheder, der er årsagen. De fleste, der har haft en hård barndom kan huske, at det var sådan det var. De ved godt, hvad de risikerer at møde. Andre oplever “bare” situationer, som for et barn på 0-6 år umiddelbart kan virke farlige eller grænseoverskridende ikke er det, når de møder dem igen med deres voksne bevidsthed.

Regressionsterapi

 

Regressionsterapi er arbejde med fortiden – din fortid.  I regressionsterapi har du mulighed for at arbejde dig tilbage gennem tiden, og kan dermed opleve situationer fra tidligere med nye øjne – Det er muligt for dig, at opleve situationen set udefra, så du ikke bliver bragt helt ind i den måske ubehagelige situation, som der arbejdes med. Når du oplever situationen fra tidligere igen, så har du den bevidsthed, erfaring og viden med, som du har nu.

Regressionsterapi arbejder med de erindringer, der er lagret om fortiden.

Man ikke kan ændre på det, der er sket, man kan ændre måden man opfatter det på. Den betydning man giver det

Ved at ændre på opfattelsen og den betydning du ligger i tidligere begivenheder, så kan du ændre hele din måde at opfatte dig selv og dine omgivelser på. Så mange oplever, at de efter regressionsterapi generelt har fået en anden opfattelse af sig selv, af deres relationer eller hvad de nu end har valgt, at arbejde med. Hvis du ændrer på din opfattelse af den første situation, hvor du havde en bestemt følelse eller dannede en bestemt overbevisning, så vil du i de allerfleste tilfælde opleve, at fokus ændrer sig i efterfølgende begivenheder.

De overbevisninger, der dannes i de tidlige barndomsår har betydning for hvordan vi oplever livet. Hvilke oplevelser vi vælger at fokusere på som teenager, i ungdomsårene og gennem vores voksne liv. Alle de oplevelser, der har bidraget til at bekræfte os i, at den opfattelse vi havde var den rigtige. Det er er lidt som en stribe af dominobrikker, der vælter og frigiver, den energi som har været brugt på at holde fast i de dårlige oplevelser. I regressionsterapi løses problemet, der hvor det er opstået uanset om det er i barndommen eller i et tidligere liv.

Regressionsterapi tilbage til barndommen 

Når jeg arbejder med regressionsterapi, hvilket jeg ofte gør som en del af det almindelige terapeutiske arbejde, så forventer jeg oftest, at denne tilbageførsel i tid fører til barndommen. Det er i de første leveår vi som mennesker er ekstra sårbare overfor det vi bliver udsat for af vores omgivelser. En simpel afvisning eller følelse af at være alene kan have stor effekt, når den opleves på det tidspunkt, hvor man er ekstra sårbar. For barnet er så afhængig af de voksne omkring det, at det kan være livsfarligt, hvis de er væk eller afviser det.

Et eksempel – som jeg har fået lov til at dele. En klient oplevede, at hun var ude af stand til at bede andre mennesker om hjælp. Hun følte sig afvist allerede inden hun opsøgte andre for hjælp og lod derfor være. Det gjorde det rigtig svært for hende, at håndtere hverdagen, som enlig mor. På en regression tilbage over hendes tidslinje, fandt hun situationen, hvor denne følelse af afvisning var opstået. Hun var kommet ud i køkkenet og ville bede mor om, at hjælpe med at tage et puslespil ned fra hylden. Da hun havde sagt hvad hun ville, så hun mor vende ryggen til og styrte ud af køkkenet væk fra hende. Den lille pige på 3 år oplevede altså her, at hendes mor ikke ville have noget med hende at gøre. “Jeg er alene og ingen hjælper mig” blev plantet lige der. For et barn på 3 er det livstruende, at blive efterladt alene. Da hun fik gennemgået situationen viste det sig, at moren havde skåret sig i fingeren og var løbet ud af køkkenet for at hente et plaster. Hun ville ikke skræmme datteren med den blodige hånd. Al denne information var i den unge kvindes ubevidste, men i situationen var det følelsen af afvisning, hun havde lagt mærke til. Da hun fik ændret fokus og givet morens handling en ny og hensynsfuld betydning, blev hun igen i stand til at bede om hjælp og få hverdagen til at fungere.

 

Hvis du ønsker, at bestille tid til regressionsterapi, så kan du finde kontakt oplysninger og priser her

Følelsesbroen – kroppen husker 

Det kan være, at du har lagt mærke til, at du ind imellem oplever pludselig at have en følelse i kroppen, der gør at du handler på en bestemt måde. I de fleste regressioner tager jeg udgangspunkt i denne følelse, fordi den giver den simpleste vej tilbage til den situation, hvor følelsen opstod første gang. Netop det, at der arbejdes med følelsen, og ikke bare de tænkte ord gør regressionsterapi til det terapeutiske redskab, som det virkelig er. Det er klart, at det giver en større forståelse og accept af måden man handler på, når man ved hvorfor man gør det. Det er endnu stærkere, at man når man er tilbage i situationen er i stand til at tillægge den en anden betydning, fordi man nu har andre ressourcer med. Derfor kan arbejdet med regressionsterapi skabe stor forandring, også og måske især i de tilfælde, hvor man ikke lige forstår hvor følelsen eller måden, at opfatte en bestemt situation kommer fra.

Faktisk har nyere forskning vist, at negative eller traumatiske oplevelser kan arves fra tidligere generationer.  Der er en artikel på dansk – Traumatiske erindringer nedarves gennem generationer. Artiklen indholder et link til forskernes egen artikel om deres forsøg med mus.

Regressionsterapi spoler i tiden og giver mulighed for en ny forståelse af de sider i livet, der er skrevet.

Hvad kan man arbejde med i regressionsterapi? 

Det er muligt, at bruge regressionsterapi til rigtig mange problematikker eller emner. Det er en meget effektiv metode til de udfordringer, du ikke forstår hvorfor du har. Det kan også være løsningen, hvis du ikke rigtig af andre veje, kan komme til bunds i problemet. Nogle udfordringer er nemlig opstået så tidligt, at du ikke er i stand til at huske hvorfor du har den opfattelse.

Et eksempel er i forbindelse med rygestop. Der er mange rygere, der oplever at udover den fysiske afhængighed og vanebruddet, så er der noget mere, der spænder ben. Det jeg oplever, hvis jeg bruger regressionsterapi i forbindelse med et rygestop, er at rygeren kommer tilbage til en situation mellem 0 og 1½ år. Det er ikke et tidspunkt, man normalt er i stand til at huske noget fra – og alligevel kan man gennem regressionsterapien få indsigt i oplevelser fra dette tidspunkt. Rent psykologisk giver dette også rigtig god mening, da perioden fra 0-1½år er oralfasen. Oralfasen er en betegnelse, som blev opfundet af Sigmund Freud. Oralfasen er den første fase for barnet, hvor verden opleves meget gennem munden. I denne periode er man hjælpeløs og afhængig af mor. Det er en fase hvor man skal lære, at verden er tryg og rar. Hvis man i denne periode ikke får den omsorg, fysisk eller psykisk, så vil man senere i livet være afhængig af at finde tilfredsstillelse gennem munden. F.eks. gennem rygning. Det samme kan gælde for overspisning, neglebidning og andre vaner, der har med munden at gøre.

Der er mange andre problemer eller gener, der bliver plantet i de tidlige barndomsår. Alle disse gener kan bearbejdes med regressionsterapi. Det kan være nødvendigt, at anvende andre metoder også.

Lisbeth Lysdal arbejder med regressionsterapi.

Hvordan foregår regressionsterapi? 

Jeg arbejder med regressionsterapi i hypnose eller ved at gå bagud af en tidslinje på gulvet. Det er op til dig, hvad du har bedst med.Det er afhængig af dig som klient, dine ønsker og ressourcer om der arbejdes med at være i en tidligere begivenhed eller om der arbejdes med at se situationen udefra og bearbejde denne inden du træder ind i situationen og oplever den påny. Ved en regressionsterapi med hypnose, der tager 1½ time vil man side i en behagelig stol under hypnosen. Ved arbejde med tidslinje ude på gulvet vil man fysisk gå tilbage af sin tidslinje. Hvis du vil vide mere om de redskaber jeg anvender i terapi, så kan du læse mere om hypnoterapi eller NLP terapi

Hvis du ønsker, at bestille tid til regressionsterapi, så kan du finde kontakt oplysninger og priser her

Book en tid hos Lisbeth Lysdal

Book en tid allerede i dag, hvis du ønsker støtte til at finde din vej…

Modtag guide til drømmetydning - klik her
Luk
Privatlivspolitik