REGRESSIONSTERAPI

Regressionsterapi er arbejde med fortiden – din fortid.  I regressionsterapi har du mulighed for at arbejde dig tilbage gennem tiden. Du kan dermed opleve situationer fra tidligere tider fra et andet perspektiv.

Det er ikke muligt, at ændre fortiden. Formålet med regressionsterapi er at trække al den viden, erfaring og indsigt med til nuet. Uden at eventuelle traumer eller begrænsninger følger med. Det at bevæge sig tilbage i fortiden for at hente indsigt og forstålse er en god ide, hvis noget i dig hænger fast der. Noget, der holder dig tilbage fra at vælge dit næste skridt frit.

Regressionsterapi er en terapiform, der gør det muligt forlader dig opleve situationen set udefra. Du ikke bliver bragt helt ind i den situation, der har været ubehagelig. Når du oplever situationen fra tidligere igen, så har du al den bevidsthed, erfaring og viden med, som du har nu.

 

I regressionsterapi arbejdes med barndommen, fostertilstanden eller tidligere liv

Mange opfatter regressionsterapi, som udelukkende arbejde med tidligere liv. Denne side handler om regressionsterapi generelt. Hvis du vil læse endnu mere om tidligere liv, så kan du hoppe videre til det emne.

Måske er du lidt usikker på regressionsterapi. Simpelthen fordi du er nervøs for, hvad du kommer til at opleve. Den følelse, overbevisning eller det mønster du har, kan have skabt en forestilling om, hvad der må være sket. Det kan være at du oplever at det må være noget virkelig grimt og ubehageligt, når det nu føles sådan.

Det jeg oplever, når jeg har klienter i regressionsterapi er, at det sjældent er voldsomme begivenheder, der er årsagen. De fleste, der har haft svære barndomsoplevelser kan huske, hvad der skete. De ved godt, hvad de risikerer at møde. Andre oplever “bare” situationer, som for et barn på 0-6 år kan virke farlige eller grænseoverskridende. Det ville de ikke være hvis man oplevede det samme som voksen.

Regressionsterapi og hukommelsen

Under regressionsterapi oplever nogle at de møder situationer, som de godt kan huske. Andre oplever noget helt andet som de slet ikke har en erindring om. Hukommelsen indeholder alle oplevelserne. Det er bare ikke alle situationer, der har betydning nu i den voksne hukommelse og derfor er de ikke aktive.

Det sker ind en gang imellem, at jeg bliver kontaktet fordi nogle er bekymrede over ikke at kunne huske deres barndom. De er bange for hvad der så ligger gemt, om der er noget de har fortrængt. Oftest er det faktisk det modsatte der er tilfældet. Der har været almindelige hverdagssituationer, som ikke har sat dybe spor.
Når de mennesker får spørgsmål omkring deres barndom, så kan de som regel huske det meste. Hvor de boede, hvem de legede med, hvad de lavede i deres fritid.

Fortiden er kun vigtig hvis den forhindrer dig i at vælge retning i nuet

Regressionsterapi arbejder med de erindringer, der er lagret om fortiden.

Du ændrer ikke fortiden, du ændrer dens betydningen.

Ved at ændre på opfattelsen og den betydning du giver tidligere begivenheder. Så kan du ændre måden du opfatter dig selv på. Mange oplever, at de efter en regressionsterapi får en anden opfattelse af dem selv. Opfattelsen af emnet de har arbejdet med ændrer sig. Hvis du ændrer på din opfattelse af den første situation, hvor du havde en bestemt følelse eller dannede en bestemt overbevisning. Betyder det i de fleste tilfælde at dit fokus ændrer sig fremadrettet.

Overbevisninger, der dannes i de tidlige barndomsår, og endda imens vi ligger i mors mave har betydning for, hvordan vi oplever livet. Hvilke oplevelser vi vælger at fokusere på som teenager, i ungdomsårene og gennem vores voksne liv. Alle de oplevelser, der har bidraget til at bekræfte os i, at den opfattelse vi havde var den rigtige.

Det er er lidt ,som en stribe af dominobrikker, der vælter. Den energi, som har været brugt på at holde fast i de oplevelser bliver frigivet. I regressionsterapi løses problemet, der hvor det er opstået. Uanset om det er i fostertilstanden, barndommen eller i et tidligere liv.

Regressionsterapi tilbage til barndommen

Når jeg arbejder med regressionsterapi, så forventer jeg oftest, at denne tilbageførsel i tid fører til barndommen. Det er i de første leveår vi som mennesker er ekstra sårbare overfor det vi bliver udsat for af vores omgivelser.

En simpel afvisning eller følelse af at være alene kan have stor effekt, når den opleves på det tidspunkt, hvor man er ekstra sårbar. For barnet er så afhængig af de voksne omkring det, at det kan være livsfarligt, hvis de er væk eller afviser det.

Det kan blive hængende langt frem i livet. Derofr bruger jeg tit regression, som et element i mine basis sessioner.

Et illustrativt eksempel

Et eksempel – som jeg har fået lov til at dele. En klient oplevede, at hun var ude af stand til at bede andre mennesker om hjælp. Hun følte sig afvist allerede inden hun opsøgte andre for hjælp og lod derfor være. Det gjorde det rigtig svært for hende, at håndtere hverdagen, som enlig mor. På en rejse tilbage over hendes tidslinje, fandt hun situationen, hvor denne følelse af afvisning var opstået.

Hun var kommet ud i køkkenet og ville bede mor om, at hjælpe med at tage et puslespil ned fra hylden. Da hun havde sagt hvad hun ville, så hun mor vende ryggen til og styrte ud af køkkenet væk fra hende. Den lille pige på 3 år oplevede altså her, at hendes mor ikke ville have noget med hende at gøre. “Jeg er alene og ingen hjælper mig” blev plantet lige der. For et barn på 3 er det livstruende, at blive efterladt alene.

Da hun fik gennemgået situationen viste det sig, at moren havde skåret sig i fingeren og var løbet ud af køkkenet for at hente et plaster. Hun ville ikke skræmme datteren med den blodige hånd. Al denne information var i den unge kvindes ubevidste sind, men i situationen var det følelsen af afvisning, hun havde lagt mærke til. Da hun fik ændret fokus og givet morens handling en ny og hensynsfuld betydning, blev hun igen i stand til at bede om hjælp og få hverdagen til at fungere.

Følelsesbroen – kroppen husker

Det kan være, at du har lagt mærke til, at du ind imellem oplever pludselig at have en følelse i kroppen. En følelse, der gør at du handler på en bestemt måde. I de fleste regressioner tager jeg udgangspunkt i den følelse, fordi den giver den simpleste vej tilbage til den oprindelige situation, der skabte følelsen.

Netop det, at kunne arbejdes med følelsen, og ikke bare de tænkte ord, gør regressionsterapi til et effektive terapeutiske redskab. Det er klart, at det giver en større forståelse og accept af måden man handler på, når man ved hvorfor man begyndte at gøre det.
Det er endnu stærkere, at man når tilbage i situationen er i stand til at give den en ny betydning. En betydning der tager udgangspunkt i den livserfaring, der er opbygget i mellemtiden. Derfor kan arbejdet med regressionsterapi skabe stor forandring. Måske især i de tilfælde, hvor man ikke lige forstår hvor følelsen eller tanken kommer fra.

Regressionsterapi kan også bruges til generationstraumer

Epigenetik, som det hedder er blevet en anerkendt og der er blevet oprettet særlige forskningscentre rundt omkring i verden. Der er en artikel på dansk – Traumatiske erindringer nedarves gennem generationer. Artiklen indholder et link til forskernes egen artikel om deres forsøg med mus.

Det er muligt, at bruge regressionsterapi til at løse op for oplevelser, der egentlig er oplevet af familiemedlemmer tilbage i tid.

Regressionsterapi spoler i tiden og giver mulighed for en ny forståelse af de sider i livet, der er skrevet.

Hvad kan man arbejde med i regressionsterapi?

Det er muligt, at bruge regressionsterapi til rigtig mange problematikker eller emner. Det er en meget effektiv metode til de udfordringer, du ikke forstår hvorfor du har. Det kan også være løsningen, hvis du ikke rigtig af andre veje, kan komme til bunds i problemet. Nogle udfordringer er nemlig opstået så tidligt, at du ikke er i stand til at huske hvorfor du har den opfattelse.

Rygestop

Et eksempel er i forbindelse med rygestop. Der er mange rygere, der oplever at udover den fysiske afhængighed og vanebruddet, så er der noget mere, der spænder ben. Det jeg oplever, hvis jeg bruger regressionsterapi i forbindelse med et rygestop, er at rygeren kommer tilbage til en situation mellem 0 og 1½ år. Det er ikke et tidspunkt, man normalt er i stand til at huske noget fra – og alligevel kan man gennem regressionsterapien få indsigt i oplevelser fra dette tidspunkt. Rent psykologisk giver dette også rigtig god mening, da perioden fra 0-1½år er oralfasen. Oralfasen er en betegnelse, som blev opfundet af Sigmund Freud. Oralfasen er den første fase for barnet, hvor verden opleves meget gennem munden. I denne periode er man hjælpeløs og afhængig af mor. Det er en fase hvor man skal lære, at verden er tryg og rar. Hvis man i denne periode ikke får den omsorg, fysisk eller psykisk, så vil man senere i livet være afhængig af at finde tilfredsstillelse gennem munden. F.eks. gennem rygning. Det samme kan gælde for overspisning, neglebidning og andre vaner, der har med munden at gøre.

Der er mange andre problemer eller gener, der bliver plantet i de tidlige barndomsår. Alle disse gener kan bearbejdes med regressionsterapi. Det kan være nødvendigt, at anvende andre metoder også.

 

Lisbeth Lysdal arbejder med regressionsterapi.

Hvordan foregår regressionsterapi?

Jeg arbejder med regressionsterapi i hypnose eller ved at gå bagud af en tidslinje på gulvet. Det er op til dig, hvad du har bedst med. Det er afhængig af dig som klient, dine ønsker og ressourcer om der arbejdes med at være i en tidligere begivenhed eller om der arbejdes med at se situationen udefra og bearbejde denne inden du træder ind i situationen og oplever den påny. Ved en regressionsterapi med hypnose, der tager 1½ time vil man side i en behagelig stol under hypnosen. Ved arbejde med tidslinje ude på gulvet vil man fysisk gå tilbage af sin tidslinje. Hvis du vil vide mere om de redskaber jeg anvender i terapi, så kan du læse mere om hypnoterapi eller NLP terapi

Hvis du ønsker, at bestille tid til regressionsterapi, så kan du finde kontakt oplysninger og priser her

Livet mellem livene Rejser og Kvantebevidsthedsrejser tilbydes kun efter aftale.
Er du interesseret, så kontakt mig på mail eller SMS