Kvantebevidsthedsrejse – en guidet tur i bevidsthed

Kvantebevidsthedsrejse

Kvantebevidsthed – Hvad er det for noget. De fleste inden for psykologien eller spiritualitetens verden har hørt om højere bevidsthed, underbevidsthed, ubevidsthed og kollektiv bevidsthed, så hvad er nu kvantebevidsthed. Kvantebevidstheden er en udvidelse af det vi kender. Begrebet er inspireret af kvantefysikken og nogle af de begreber, der hører til i den verden.

En kvantebevidsthedsrejse giver dig mulighed for at møde de versioner af dig, der eksisterer på  og i forskellige bevidsthedsniveauer. Det du har været, det du er på vej til at blive, det du kunne have været eller også er.

Hvad møder du i de forskellige bevidsthedshedsriger?

  • Den du har været
  • Den du er på vej til at blive
  • Den du også kunne have været
  • Det du også er
  • Det du er forbundet til
  • O.s.v.

Kvantebevidsthed er et koncept udtænkt af den australske hypnoterapeut Peter Smith, og bygger på hans tanker og erfaringer med klienter i hypnoterapi, regressionsterapi, livet mellem livene hypnoterapi. Han har skrevet bogen Quantum Consciousness – Expanding your personal universe, der beskriver nogle af hans tanker og oplevelser med klienter. Teknikken har udviklet sig en del siden bogen blev udgivet i 2015. Flere både fra det spirituelle og videnskabelige felt har siden budt ind med tanker om begrebet kvantebevidsthed.

Hvad er en  kvantebevidsthedsrejse?

En kvantebevidsthedsrejse er en indre oplevelses- og udforskningsrejse, hvor du besøger dit indre univers fra en udvidet bevidsthedstilstand.

Det er altså ikke en rejse under hypnose. Nogle vil dog opleve, at den tilstand de rejser i ligner en velkendt tilstand fra nogle guidede meditationer. Det er nemlig en indre rejse i lighed med guidede meditationer. Den store forskel er, at under denne rejse er det udelukkende din bevidsthed, der folder sig ud. Du bliver hjulpet og guidet til at folde ud. Det er altså udelukkende din indre verden, der åbner sig for dig.

Du er altså ikke under hypnose og du er fuldt tilstede under hele den indre rejse.

Metoden er udviklet hen over mere end 10 år. Jeg blev introduceret til den første gang på en verdens kongres for Michael Newton Institute (MNI) i 2017.

 

Vi åbner en portal til dybere lag af bevidstheden

Peter Smith

Adgang til din kvantebevidsthed

Kvantebevidsthedsrejser er en metode, der genforener dig med alle dele af din bevidsthed. Det du har glemt, gemt eller endnu ikke har fundet.

Alle mennesker har oplevelser med i baggagen, som har gjort dem til dem de er. De har truffet valg gennem dette og andre liv, der har haft stor betydning for hvordan livet har udfoldet sig. Valg som de måske fortryder, valg som de er glade for, valg der får betydning for deres fremtid.

I arbejdet med kvantebevidstheden vil der for hver oplevelse, hvert valg, hvert liv, hvert bevidsthedsrige eksistere en version af dig. Alle disse versioner eller oplevelser kan bringes ind og give indsigter, visdom og healing, som kan gavne dig i dit nuværende liv, i din nuværende bevidsthed.

 

dybe indsigter gennem kvantebevidsthedsrejse

Indsigt, visdom og healing

Indholdet i din bevidsthed

Der findes mange metoder til at rejse i bevidstheden. Kvantebevidsthedsrejserne skiller sig ud, da de ikke bare udforsker og folder ud. De hjælper dig til at løfte dine oplevelser til et højere og højere perspektiv. For hvert niveau af oplevelsen udvides din bevidsthed til at favne endnu mere af alt det du virkelig er. Hele dit bevidsthedsfelt bliver bragt i spil og giver dig adgang til glemte dele af dig selv. Dele du måske har aflagt, fordi der ikke var plads til dem eller rum til at folde dem ud dengang, du gav slip på dem. Det kan også være at genfinde ressourcer og muligheder, som du aldrig tillod dig at udforske. Det kan være, at du på din livsvej gennem rejsen for adgang til nye ressourcer, som du ikke tidligere har haft adgang til.

Metoden hjælper dig med udforske alle aspekter af dig

Du opnår en indsigt og en mere fuldstændig opfattelse af hvem du virkelig er. Du møder de versioner af dig, som er klar til at give sig tilkende og kan bidrage med indsigt og visdom eller de dele af sig som ønsker og har brug for din opmærksomhed og healing. Du skaber forbindelse til alt der er dig.

Sagt med andre ord:

En kvantebevidsthedsrejse er en spirituel oplevelse, der giver dig adgang til din iboende visdom på alle niveauer af din eksistens

Der er mange måder, at rejse i bevidsthed. Så det kan jo være relevant at spørge, hvordan kvantebevidsthedsrejsen er anderledes. Denne måde at rejse på udvider dig, så du når højere og højere niveauer af din bevidsthed og derigennem bliver det lettere at slippe gamle begrænsninger og overbevisninger om dig selv. Det bliver lettere, at tage ressourcer og mere af din fulde kapacitet til dig.

Det er dig selv, der bliver guidet ud på rejsen og lader alle versioner af dig træde frem. Rummet og din intention bliver holdt for dig, så du kan lade din opmærksom rejse indad og folde oplevelsen ud.

 

Hvad får man ud af en kvantebevidsthedsrejse

Du rejser på en intention som du selv sætter. Før rejsen formuleres din intention så den resonerer så godt med dig som muligt, og samtidig giver dig den bedst mulige affyringsrampe til at finde de indsigter og den healing du søger.

Efter rejsen får du en kort opsummering af de versioner af dig, som du mødte på rejsen tilsendt på mail.

Jessica siger:

Jeg kan mærke, at jeg kom ind som et menneske, og jeg gik ud som et andet. Jeg kom ud som den jeg gerne vil være. Mit selvværd er kommet tilbage, det uspolerede barn er tilbage. Jeg kan mærke min styrke, og føler mig sikker i den jeg er. En oplevelse af glæde og taknemmelighed for det liv jeg har.

 

Kvantebevidsthedsrejsen kan føre til større selvindsigt og adgang til alle de ressourcer som du indeholder på alle niveauer af din eksistens. Det kan give dig en ny måde, at tage beslutninger på, og en dybere forbindelse til din indre vejviser.

Hvordan foregår en kvantebevidsthedsrejse.

Du retter din opmærksomhed indad ved at lukke øjnene og bliver talt ud til en udvidet opmærksomhed.

I den udvidede opmærksomhed inviteres de forskellige versioner af dig, der har noget at bidrage med ind i din oplevelse, så du være i kontakt med dem og lære dem bedre at kende. For hver version af dig, der træder frem udvides bevidsthedsfeltet mere og mere. Healingen og visdommen integreres på tværs af alle bevidsthedsniveauer.

Der afsættes 3 timer til sessionen, så der er god tid til introduktionen, formulering af intention og selve rejsen.

 

S fortæller:

Jeg havde ingen forventninger inden jeg trådte ind af døren. Det er den mest berigende oplevelse jeg har haft. Særlig vigtigt for mig er det, at jeg nu har meget bedre adgang til min essens i mine daglige meditationer.

 

Hvilken forberedelse kræver en kvantebevidsthedsrejse?

Kvantebevidsthedsrejsen er ikke for dig, der aldrig har arbejdet med dig selv eller slet ingen erfaring har med indre rejser eller bevidsthedsoplevelser. Når du taler fra din indre oplevelse, så vil din normale dagsbevidsthed også være tilstede. Derfor vil det være en fordel, hvis du har erfaring med guidede meditationer eller andre former for indre oplevelser.

Hvad skal jeg være opmærksom på før en kvantebevidsthedsrejse

Der er en række ting som kan forhindre at din rejse bliver en god oplevelse. Derfor skal du være opmærksom på følgende, hvis du overvejer en kvantebevidsthedsrejse:

  • Tager du medicin, der kan påvirke en indre oplevelse?
  • Har du en psykisk sygdom, der kan forstyrre?
  • Ønsker du at fastholde eller opnå et helt bestemt billede af dig selv og den du er?
  • Mener du, at oplevelsen skal folde sig ud på en bestemt måde for at være rigtig?

Hvis du har en forventning til oplevelsen eller en forudfattet mening om hvad du skal møde på rejsen, så vil du på denne type rejse nemt selv kunne opnå netop det. Det betyder bare, at du ikke giver dig selv adgang til det der virkelig kunne hjælpe dig, støtte dig, give dig indsigt og visdom eller sætte dig fri.

Der er ikke bevidsthedsrejser, der er ens. Der er fællestræk, og samtidig er alle skabt af deres individuelle oplevelser.

Hvordan bookes en kventebevidsthedsrejse til livet mellem livene?

Hvis du vil opleve en kvantebevidsthedsrejse, så send en mail, SMS eller ring. Denne type session kræver vejledning for at få den bedst mulige oplevelse. Derfor er den ikke tilgængelige i online booking.

Livet mellem livene Rejser og Kvantebevidsthedsrejser tilbydes kun efter aftale.
Er du interesseret, så kontakt mig på mail eller SMS