Human integration

Hvordan hænger den fysiske krop, sindet, sjælen sammen med en spirituel verden?

Hvor meget ved vi egentlig om hvordan mennesker fungerer?

Denne healingsuddannelse er for dig, der allerede har kendskab til healing og/eller personlig og spirituel udvikling. Uddannelsesforløbet har fokus på at integrere konkret forskningsbaseret viden, med den store erfaringsbase der er brugt i arbejdet med mennesker igennem tusinder af år. Du vil lære forskellen på faktuel viden, emperi og kanaliseret viden. Du vil blive i stand til at sammensætte det til meningsfyldte behandlinger af dig selv eller andre.

Er du nysgerrig og vil vide mere om

 • Det enkelte menneske
 • Forbindelsen mellem mennesker
 • Hvordan mennesker påvirker hinanden
 • Spiritualitet og dens betydning for velvære
 • Vil du være bedre til at forstå og opløse blokeringer hos dig selv og andre
 • Kunne bruge healing, intention og bøn effektivt
 • Stifte bekendtskab med forskning og teorier indenfor spiritualitet
 • Lære nye healingsteknikker eller blive bedre til at bruge dem du allerede kan

I løbet af denne uddannelse vil du stifte bekendtskab med og arbejde med begreber som:

 • Bevidsthedsniveauer
 • Neuroaffektivitet
 • Neuroplasticitet
 • Interpersonel Neurobiologi
 • Placebo og Nocebo
 • Epigenetik
 • Fysiske, psykiske og mediale links
 • Sjælskontakt
 • Sjælehentning
 • Karmiske ressourcer og relationer
 • Et nyt perspektiv på tid

Du vil opbygge et dybere kendskab til din egen spirituelle forbindelse, og skabe dit eget spirituelle livssyn. Der rummer de kvaliteter, der er den bedste støtte for dig, som menneske og behandler.

Du vil lære, at arbejde med støtteværktøjer og blive i stand til at vælge de redskaber, der giver dig det bedst mulige fundament.

Mangler du et par brikker i det store puslespil

Ved du, at der er mere du kan lære og opleve

Forestil dig det her:

 • Du har allerede arbejdet meget med dig selv.
 • Du har taget kurser og uddannelser for at hjælpe dig selv, forstå andre og måske også for at hjælpe andre.
 • Du er kommet et langt stykke af vejen – og alligevel er det som om der mangler noget.

Det kan være at du mangler

 • Forbindelsen mellem forskellige discipliner
 • Et overblik over de større sammenhænge
 • En forståelse af hvordan du kan bruge forskellige healingstraditioner og deres individuelle betydning og måske
 • Vil du bare gerne lære mere.
 • Have værktøjskassen fyldt op
 • finde ind til en dybere forståelse af dig selv og andre
 • Have et ekstra gear
 • lære flere måder at gøre tingene på
 • Inspiration til at forny alt det du allerede gør

Denne uddannelse er for dig, der allerede har prøvet en del

Du er måske

 • Terapeut
 • Healer
 • Clairvoyant
 • Medie
 • Coach
 • Kropsbehandler

Eller du har

 • oplevet at blive ramt af livet
 • været bukket under med stress
 • Oplevet sorg på nærmeste hold eller selv været tæt på at miste livet.

Igennem de forskellige moduler lærer du forskellige redskaber at kende. Du får faktuel forskningsbaseret viden, konkrete øvelser og spirituel indsigt, som du selv kan arbejde videre med.
Din egen personlige udvikling vil indgå som en del af uddannelsen. Gennem arbejde med dine medkursister vil du få dybere indblik i integrationen mellem det energetiske arbejde og den menneskelige oplevelse.

Uddannelsen vil hjælpe dig med at trække det abstrakte og uhåndgribelige ned på jorden til praktiske værktøjer, som du kan bruge til at forbedre dit liv, integrere i dine behandlinger eller bare lande en dybere forståelse af dig selv og dine omgivelser

Denne uddannelse er ikke for dig, der

 • allerede ved det hele
 • ikke ønsker at gå på opdagelse i dig selv
 • ønsker at lære uden at bringe dig selv i spil
 • synes at, der ikke er mere du selv kan gøre
 • ikke allerede har brugt tid på at kigge indad

I løbet af uddannelsen vil du opleve at du

 • får et større fundament at stå på
 • har et trygt miljø at udvikle dig i
 • får udvidet din begrebsverden
 • lærer at kombinere metoder og tanker fra forskellige discipliner.

Send en mail, hvis du vil med på hold 4 – Hold 4 er et weekendhold og starter i september 2023

Modul beskrivelsen er vejledende. Modulerne tilpasses den viden og udviklingsproces der er på det enkelte hold.

Modul 1  og 2 – Dit eget fundament

Vi lægger fundamentet for dig, og for gruppen som helhed
På modulet gentænker vi betydningen af krop, sind og ånd.
Arbejder med at udvide selvforståelse
Stifter bekendtskab med 4 forskellige måder at arbejde på, som du skal bruge i de efterfølgende moduler

Modul 3 og 4 – Nervesystem og energifelt

Vi kigger nærmere på sammenhængen mellem det fysiske nervesystem og det mere metafysiske energifelt.
Vi dykker dybere ned i hvordan mennesker navigerer i deres liv, og hvordan vi mister retningsfornemmelsen og hvad der skal til for at genoprette den.

Modul 5 og 6 –  De indre børn

Der arbejdes med alle de tidligere versioner, af din bevidsthed, dine følelser og dine tanker.
På modulet skabes en forståelse for, hvordan de indre børn opstår, hvordan de fungerer i samspil med nervesystem og energifelt.
Vi ser på og træner, hvordan man arbejder med dem i healingen.

Modul 7 og 8 – Bevidsthed

Der arbejdes i dybden med de forskellige lag af bevidsthed
Niveauer af væren og teknikker til at udvide bevidsthed og forståelse
Vi ser på sjælen som begreb

Modul 9 – Dualitet og spirituel forbindelse

Lys og mørke
Maskulin og feminin
Vigtigheden af dualitet for den større sammenhæng
Modulet kommer også til at handle om tillid og væren

Modul 10 – Et større perspektiv

Hvad nu hvis alt det vi tror vi ved er forkert
Hvordan kommer du videre
Evaluering

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af 10 moduler af 2 dage

Max 12 deltagere

Modulerne ligger lørdag-søndag kl 10-16 for hold 4 

Mellem hvert modul vil der være et Q&A Call, hvor du kan stille spørgsmål og høre mine svar på dine og andres spørgsmål i forhold til din egen proces eller de opgaver, der er mellem modulerne, for ja, du skal træne det du lærer.
Der vil være en lukket facebook gruppe, hvor du kan sparre med mig, og dine medkursister på uddannelsen.

Det får du:

 • 20 live undervisningsdage i XXX, hvilket svarer til 180 lektioner af 45 minutter
 • Undervisningsmateriale med teori og øvelser
 • Litteraturliste med forslag til supplerende litteratur, hvis du ønsker at fordybe dig mere i nogle af emnerne
 • En pakke med ekstra redskaber, som du kommer til at bruge i løbet af uddannelsen
 • Lukket facebook gruppe til sparring.

 

Datoer for Hold 4

Kommer snarest

Send en email eller sms for at arrangere en gratis optagelsessamtale.

Pris for uddannelsen er 35.625kr.
Depositum er 3750kr. Din restbetaling på 31.875 kr kan betales af en gang 1 måned før kursus start.
Der er også mulighed for at betale i rater. Raterne forfalder 1 uge før hver af de første 9 moduler.

Tilmeldingen er bindende. Når du er startet på kurset/uddannelsen, har du i tilfælde af fravær (uanset årsag), ikke krav på at refunderet hele eller dele af dit kursusgebyr.

Dit depositum refunderes ikke, hvis du vælger at springe fra uddannelsen.

Der er en overbygning på 5 moduler, oplysninger om den kan du få, hvis du allerede har gennemført Human Integration Healing uddannelsen.