Kære Lisbeth,

Jeg henvender mig til dig for at høre om du har nogen behandling mod koncentrationsbesvær. Jeg har koncentrationsbesvær, fordi jeg har dårlig erfaring med andre mennesker. Mine problemer kan ikke behandles med psykologsamtaler, da samtaler kun vil bekræfte min erfaring med frustration, ensomhed mm. Har du noget – hypnoterapi eller andet – der vil kunne afhjælpe koncentrationsbesværet?
På forhånd tak,

Gitte

 

Kære Gitte
Tak for din mail. Den handler om et emne, der er relevant for rigtig mange mennesker. Koncentrationsbesvær kan være rigtig forstyrrende. Det kan gøre, at du ikke får løst de opgaver, som du har sat dig for inden for den ønskede tidsramme, og værre endnu så kan det betyde, at du ikke kan være nærværende overfor kolleger, venner eller familie. Det er derfor vigtigt, at finde årsagen til dit koncentrationsbesvær, så du kan gøre noget ved den.
Der kan være flere årsager til dit koncentrationsbesvær og der er flere måder man kan arbejde med det. Til at starte med vil jeg lige sikre mig, at du har snakket med din læge. Det kan jo være en fysisk årsag til dit koncentrationsbesvær. Hvis det er tilfældet, så skal det afklares og behandles.

 

Du nævner i din mail, at du har dårlige erfaringer med andre mennesker og oplever frustration og ensomhed. Jeg vil i det følgende tage hvert af de emner op og sammenholde dem med koncentrationsbesvær. Der vil være information om hvad koncentrationsbesvær kan skyldes og hvad du kan gøre ved det. Til sidst er der et forslag til små tiltag du kan lave, for at komme over dit koncentrationsbesvær.

 

Dårlige erfaringer med andre mennesker

Det første du nævner i din mail er også det første emne jeg vil give dig svar på. Det er generelt sådan, at vores hjerne hele tiden lagrer sanseinformation fra omgivelserne – det vil sige, at du i hukommelsen placerer alt hvad du ser, hører og mærker. Hver gang man står i en ny situation, så trækkes de gamle erfaringer frem fra hjernen, som umiddelbart virker relevante i situationen.
Lad mig give dig et helt simpelt eksempel. På et tidspunkt i livet lærer du at gå over vejen. Du kigger dig for venstre, højre venstre og går over. Det går godt og er ufarligt, fordi du kigger dig for, før du går over. En dag kigger du dig for, men en bil kommer med så høj hastighed, at du ikke når, at se den. Da du træder ud på vejen er du tæt på, meget tæt på, at blive kørt over. Denne oplevelse er livsfarlig og netop derfor laver din hjerne en hurtigt og smart sammenkobling, der kobler gå over vejen med livsfare. Måske er det der gjorde mest indtryk på dig i situationen, at bilen var grøn og så laver din hjerne sammenkædningen grøn bil=livsfare. På den måde sikrer den, at du i fremtiden vil have særligt fokus på grønne biler fordi de er farlige.

Med den logiske del af af hjernen, så kan vi nok godt blive enige om, at grønne biler ikke er farlige – i hvert fald ikke mere en andre biler – hvide, gule, røde, blå eller sorte eller… Problemet er bare, at når der først er lavet sådan en sammenkædning, for at sikre overlevelse, så opstår et forøget fokus på alle de situationer hvor grønne biler er farlige.

Koncentrationsbesvær kan opstå tidligt

En negativt minde kan give koncentrationsbesvær, fordi fokus vil være på de negative oplevelser

 

Det samme sker, hvis det handler om dårlige erfaringer med andre mennesker. På et tidspunkt af dit liv, hvor du var fuldt og helt afhængig af andre mennesker, der kan være opstået en tilsvarende erfaring, så du har fået lavet en sammenkædning mellem andre mennesker= noget, der er farligt for et barn. Det kan være forladthed, ensomhed svigt eller noget helt andet. Pointen er, at når du så er i situationer med andre mennesker, så vil du ubevidst have dit fokus på, at det kan være farligt for dig, at være i denne situation og så kan du opleve koncentrationsbesvær som en følge. Simpelthen fordi en del af din opmærksomhed hele tiden bruges på at holde dig sikker i forhold til de mennesker, der er omkring dig.

 

 

 

 

 

Koncentrationsbesvær kan skyldes, at kræfterne bruges med forkert fokus

Koncentrationsbesvær kan handle om, at det er svært, at holde balancen mellem egne og andres behov

Det kan være, at det er på arbejdet i samarbejdsrelationer du oplever koncentrationsbesvær eller måske er det netop på arbejdet du har tid alene og derfor ikke behøver have fokus på andre mennesker og derfor har mulighed for mentalt af slappe af – så vil du mere opleve koncentrationsbesvær, som en slags overspringshandling, der giver dig en mental pause.

Ved hjælp af hypnoterapi kan man finde frem til den oplevelse, der oprindeligt fik dig til at fokusere på de dårlige oplevelser med andre mennesker. Med din voksne bevidsthed kan du se situationen på en ny måde. Så det bliver muligt, at løse op for det fokus du har fået. Det fokus, der betyder at du gennem samtale bliver bekræftet din erfaring med ensomhed og frustration. Når ensomhed og frustration ikke længere fylder, så vil det formentlig komme til at betyde, at du bedre kan fokusere og dermed vil opleve, at dit koncentrationsbesvær forsvinder eller bliver mindre.

 

Koncentrationsbesvær kan skyldes for mange indtryk

En anden årsag til dit koncentrationsbesvær, og dårlige erfaringer med andre mennesker kan også hænge sammen med særlig sensitivitet. Særlig sensitivitet er ikke nødvendigvis noget negativt og i mange sammenhænge er det en rigtig god egenskab. Det betyder nemlig, at du har en rigtig god indfølingsevne og ofte meget stor empati. Det er dog ofte krævende, da alle følelser og oplevelser tages ind. Din opmærksomhed er derfor hele tiden beskæftiget og det kan give koncentrationsbesvær, fordi der hele tiden er mange ting at koncentrere sig om, eller fokusere på – andre ting end det du måske lige er i gang med. For at komme over koncentrationsbesvær i denne situation vil det være godt, at du lærer at skærme dig overfor alt for mange indtryk, når du skal fokusere. Det kan være, at du skal være alene i de situationer, der normalt giver koncentrationsbesvær, det kan også være, at du skal sikre dig, at der ikke er lyde eller synsindtryk, der kan forstyrre. Du skal tage hensyn til dig selv og din sensitivitet. Det er også godt, at blive opmærksom på hvad der er dine behov, og hvad der er de andres behov, og så vælge til og fra. Det er også muligt, at få hjælp til at lave en skærm eller et skjold, som rent mentalt kan beskytte dig mod de mange indtryk, som i dette tilfælde er årsag til dit koncentrationsbesvær. Det vil så gøre det muligt, at holde koncentrationen, fordi forstyrrelserne ikke trænger helt ind til dig. Der findes rimelig meget information om særlig sensitivitet på nettet. En af de største danske kompetencer på området er Lise August.

 

Inkongruens kan give koncentrationsbesvær

Det tredje er, at du eventuelt som følge af særlig sensitivitet har kunnet mærke eller se en følelse eller en stemning hos et andet mennesker. Du oplever måske ind imellem, at det de siger med ord og den stemning du mærker eller det du ser i deres kropsprog er noget helt andet. Det hedder inkongruens og giver ofte frustration og endda vrede hos den, der modtager det budskabet. Når der ikke er overensstemmelse så får du meget nemt dårlige erfaringer med andre mennesker. Du kan jo ikke have tillid til dem. Det du oplever i en sådan situation er, at der ikke er sammenhæng mellem din indre oplevelse af situationen og den ydre oplevelse. Det kan skyldes, at de reelt er inkongruente eller at du opfatter dem sådan, fordi du har en erfaring med, der får dig til at forvente at du ikke kan have tillid. Her vil behandlingen af dit koncentrationsbesvær være, som i det allerførste punkt, at gøre op med dine dårlige erfaringer med andre mennesker, så du bliver i stand til at skelne og stole på din oplevelse af situationen. Uoverensstemmelse mellem den indre og ydre oplevelse af en situation en af de allermest almindelige årsager til stress. Stress kan du læse mere om i indlægget stress og stress symptomer. Koncentrationsbesvær kan være relateret til stress i højere eller lavere grad, enten generelt eller bare i bestemte situationer.

 

Behovet for mentale pauser kan give koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesvær og pauser hænger sammen

Koncentrationsbesvær kan skyldes mangel på gode pauser.

Alle de ovenstående punkter har handlet om fokus, opmærksomhed og indtryk. Uanset hvilke oplevelser du har med dig, hvilke erfaringer du har. Så fungerer mennesker nogenlunde ens. Hvert eneste sekund modtager du gennem dine sanser flere millioner informationer. Alle disse informationer skal sorteres og gemmes. Det menneskelige system er lavet til, at lave denne sortering og lagring af informationer pr automatik, når der er plads til det. Det vil sige, at hvis man som beskrevet længere oppe er f.eks stresset, så vil det være en funktion, der ikke bliver prioriteret – og så kan du opleve koncentrationsbesvær – fordi, at når der så endelig er tid, hvor den stress ikke længere dominerer, så vil du opleve at falde i staver eller foretage dig ligegyldige ting, som betyder at din hjerne får ro og fred til, at få sorteret og lagt informationer på plads. Denne reaktion kan nemt opfattes som koncentrationsbesvær. Egentlig er det bare et tegn på, at du stadig fungerer og du kan så vælge aktivt, at holde de mentale pauser – stirre ud i luften, meditere, selvhypnose eller andet, der åbner for at dagens indtryk bliver lagt på plads.

 

Dette er nogle generelle bud, hvad der er årsagen og løsningen i præcis dit tilfælde kræver mere information. 1 session på 1½ time vil som hovedregel være nok til, at du vil opleve en markant forbedring.

 

Det kan du selv gøre ved koncentrationsbesvær

Hvis du selv ønsker, at gøre noget – så vil struktur være en del af din vej til, at holde fokus og komme over dit koncentrationsbesvær.

  • Lav planer og brug eventuelt et æggeur.
  • Arbejd fokuseret i ½-1 time og giv så dig selv en pause på 5-15 minutter, hvor du kigger ud af et vindue drikker en kop te/kaffe eller noget andet, der giver dig ro. Fortsæt så med at arbejde igen.
  • Det kan også være en god ide, at lave lister – hver aften, når du går hjem, så lav en liste over de ting der er vigtigst, at nå i morgen. Så kan du lægge arbejdet fra dig, og starte det rigtige sted næste morgen.

Kærlig hilsen
Lisbeth Lysdal