BWRT – BRAINWORKING RECURSIVE THERAPY

BWRT er en effektiv terapi form, som ikke kræver at du finder ind til dybere liggende årsager. Du behøver ikke, at forklare hvorfor du har det, som du har det.  Det væsentlige i terapien er, at du fortæller hvordan du har det. Hvad det er du reagerer på. Selv det behøver du ikke fortælle om i detaljer. Det er nok, at du ved det.

Denne terapiform kræver, at du har fokuseret opmærksomhed under hele processen.

Din reaktion er vigtigere end den bagvedliggende årsag

Denne terapi form giver dig en forståelse af, hvorfor du gentager den samme reaktion igen og igen. Hvorfor din hjerne vælger en bestemt respons gang på gang. BWRT arbejder med den måde du reagerer på og ikke med hvorfor du reagerer.

Terapien giver dig en simpel model af hjerne og nervesystem. Denne model før det muligt aktivt, at vælge en anden respons, end den du oplever i bestemte situationer. Fremfor at kigge på årsagen til en given reaktion holdes fokus i BWRT på den neurologiske respons i situationen.

Historien om BWRT

Ophavsmanden til terapiformen BWRT er Terrence Watts – En virkelig dygtig engelsk hypnoterapeut. I lighed med mange andre hypnoterapeuter interesserer Terrence sig for hjernen,  og årsagen til at mennesker bliver hængende i de samme mønstre. I den forbindelse læste han en artikel om et eksperiment foretaget af Benjamin Libet.

Et eksperiment, der viste, at der kan måles en reaktion i hjernen, før vi er klar over at vi er begyndt at reagere. Nogle forskere har brugt resultatet af eksperimentet til at hævde at mennesker ikke har fri vilje. Terrence fik dog istedet den tanke, at det måtte kunne bruges i terapi. Han gik derfor i gang med at udvikle en ny form for terapi. Han opdagede i arbejdet med klienter, at det var muligt at skabe store positive forandringer hurtigt. Forandringerne blev skabt uden at grave i fortiden.

Hvordan foregår det?

En session med BWRT indledes med en kort snak om dit problem.

 • Hvordan oplever du det?
 • I hvilke situationer oplever du det?
 • Kan din reaktion sættes i gang på flere måder?

Du får den forklaring du har brug for, for at du er i stand til at forstå det fokus du skal have under sessionen. Så du kan skabe den ønskede forandring så let som muligt. Forklaringen vil ofte bestå af en række spørgsmål og svar, så du forstår det på den måde, som sætter dig i stand til at være opmærksom på den måde som er rigtig for dig.

Når rammerne er sat, skal du blot holde det aftalte fokus og overlade ordet til mig. Mens du sidder afslappet med lukkede øjne og følger med i det, der sker i dig undervejs.
Du er ikke i trance under en BWRT session, du skal være vågen, opmærksom og fokuseret på det der foregår.

Rammerne for BWRT

Denne terapiform er en meget struktureret og velgennemprøvet teknik, og du vil opleve, at du ikke har brug for at tale så meget om dit problem eller forstå årsagen. Hvis du kender de situationer, hvor du bliver påvirket til en bestemt ubehagelig følelse eller reaktion, så er det nok til at skabe en varig forandring.

Der kan dog være situationer, hvor udfordringen har flere facetter eller dimensioner, der hænger sammen. I de tilfælde kan det give mening at bruge BWRT i nogle sessioner og andre teknikker i andre sessioner for at opnå det ønskede resultat.

Umiddelbart vil BWRT gøre at det er muligt, at løse et problem med en trigger og en reaktion på en enkelt session.

BWRT står aldrig alene

BWRT sessioner er altid sessioner, der kun benytter denne metode. Der bruges et helt andet fokus under en session med BWRT end der bruges under andre terapi former.

Det er dog sådan, at en terapeut, der er uddannet i BWRT har ikke kun denne terapi form at trække på. Det er faktisk et krav for uddannelse i BWRT at du allerede er uddannet i en eller flere andre terapiformer og har praktisk erfaring. Det betyder, at hvis behovet skulle opstå, så har BWRT behandleren andre redskaber, at trække på inden for samtale eller kropsterapi.

Det siger klienterne om deres oplevelse med BWRT:

 

Det ser ud til at din behandling har givet møj godt udslag – L

Spiser faktisk mindre og har det svært med at blive overmæt. Det at jeg ikke er så “tung” følelsesmæssigt mere gør måske også at jeg handler anderledes, mine handlinger er mere “voksne” og sikre – M

Du kan læse mere om tidsbestilling og priser på kontaktsiden.

BWRT

BWRT benytter de naturlige processer i hjernen til at skabe en fokuseret forandring

 

BWRT arbejder med den reaktion du ikke er opmærksom på, når den starter

 

Vores hjerne reagerer på sanseindtryk før vi selv har registreret, hvad det er vi har set, hørt eller mærket. Det var essensen af Benjamin Libets eksperiment. Vi lagrer alle vores oplevelser og erindringer i hukommelsen, og det former den måde vi forstår verden på.  Med BWRT er det muligt, at ændre den naturlige erfaringsbaserede respons og erstatte den med en ligeså velkendt respons, der er mere konstruktiv i de ubehagelige situationer.

Der sker mange ting i hjernen, som vi ikke ved noget om. Den viden vi har tilgængelig, er dog nok til at omdirigere en uhensigtsmæssig respons til et mere behagelig og konstruktiv reaktion i krop og sind.

BWRT arbejder med det der trigger i nuet, og der er ikke behov for nogen dybere erkendelser end ubehaget ved reaktionen.

“Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start, kan alle starte nu og lave en helt ny ende„

Carl Bard

Dit nervesystem er det filter, der holder dig i balance

 

Alle hjerner fungerer på samme måde og derfor vil strukturen af BWRT være den samme hver gang. Forskellen vil være i din oplevelse, de reaktioner du har i ubehagelige situationer og de positive oplevelser og situationer du allerede kender til.

Det vigtigste element for at lykkes med en BWRT session er at du er i stand til at holde fokus. Fokus på den proces i din hjerne du gerne vil ændre – og det får du vejledningen til at gøre.

 

 

 

 

 

Model af den tredelte hjerne

Hvad kræves der for at kunne modtage en session med BWRT

For at få glæde af denne type behandling skal man have en hvis alder. Mit udgangspunkt er 15 år. Årsagen er at man skal kunne holde sin opmærksomhed fokuseret og være koncentreret om det der sker under sessionen.
Det er også nødvendigt at have en sproglig forståelse, der gør det muligt at arbejde med lidt mere komplekse sammenhænge. Det niveau af sproglig forståelse vil typisk være opnået på 7. eller 8. klassetrin.

Den tre-delte hjerne

Der er stor forskel op hvilke dele af hjernen forskellige terapiformer adresserer og hver form for terapi er særlig god til en eller flere ting.

Terapier med samtale, der arbejder med bevidst opmærksomhed, som skaber forståelse og indsigt, og dermed giver en adgang til at ændre tankeprocessser arbejder i den den yderste og nyeste del af hjernen. Når der skabes en forandring i denne del af hjernen vil det over tid skabe dybere forandre fordi den bevidste og opmærksomme ændring i adfærd vil blive funderet dybere med hver gentagelse. Nyere forskning har vist, at det kræver omkring 900 gentagelser at skabe en ny sti i hjernen.

Terapier, der arbejder med følelser og relationer vil ofte adressere pattedyrshjernen, det limbiske system. Det kan være terapier som hypnoseterapi, TFT og lign. Den forandring, der skabes den del af hjernen under en session vil hurtigt skinne i gennem i den yderste del af hjernen, fordi den bevidste forståelse af forandring ofte vil følge med.

 

BWRT arbejder med den inderste del af hjernen. Reptilhjernen, som indeholder de dybe instinktive reaktioner der handler om overlevelse. Her er adgang til kæmp, flygt og frys reaktionerne. Dette sker meget hurtigere end vi kan tænke os til.

Fundamentet for BWRT

 

En simpel og gennemprøvet terapi

BWRT har som mange andre terapiformer krævet at der er blevet afprøvet, eksperimenteret og skabt et stort erfarings grundlag inden det var hensigtsmæssigt, at bære den ud i Verden. En stor del af det arbejde har Terrence Watts lavet i samarbejde med den kliniske psykolog Rafiq Lockhardt. De har gennem flere tusind sessioner tilpasset og finpudset metoden for at skabe de bedste mulige resultater af terapien.

BWRT benytter det du allerede kan til at skabe en positiv forandring.

 

BWRT er særlig effektivt til:

 • fobier
 • traumatiske oplevelser
 • gentagne uhensigtsmæssige reaktioner
 • dårlige vaner
 • overspisning
 • nag
 • eksamensangst
 • højdeskræk
 • o.s.v.

 

Der er tale om en terapiform, der arbejder med de naturlige processer i sindet og den fysiske hjerne. Hvis man analyserer BWRT som teknik er der mange elementer, der kan minde andre terapeutiske teknikker. Alligevel er BWRT i sin helhed helt anderledes end andre former for terapi.

Hvor mange sessioner?

Antallet af sessioner afhænger af problemet. Simple fobier, som ikke har underliggende temaer, løses typisk på få sessioner og nogle gange på blot 1 session. Andre emner som afhængigheder eller mere komplekse problematikker kræver ofte mindst 4 sessioner.

Medicin og andre stoffer

Visse stoffer kan dog påvirke den måde hjernen fungerer på, og det er derfor vigtigt at du oplyser hvis du inden for de sidste 6 måneder før sessioner har taget medicin eller euforiserende stoffer.

Book en tid hos Lisbeth Lysdal

Book en tid allerede i dag, hvis du ønsker støtte til at finde din vej…

Modtag guide til drømmetydning - klik her
Luk
Privatlivspolitik